Öppna Kanalen

Öppna Kanalen är i Sverige en icke-kommersiell lokal TV-kanal, som sänder ut via kabel-TV och IP-TV. Kanalen är byggd efter amerikansk förlaga, det som i USA kallas för public access television, där en stads invånare kan producera och sända sina egna program.

Den svenska versionen av public access är dock föreningsbaserad. Den lokala kanalen drivs av en lokal Öppen kanal–förening på respektive ort. Det som skiljer Öppna Kanalen från public service-kanaler och kommersiella kanaler är att det i huvudsak sänds program gjorda av medlemsföreningar, vilket borgar för en blandning av program om och för invandrare, religiösa samfund, politiska partier, idrottsföreningar och skolor etc. Programmen görs oftast ideellt eller finansieras genom bidrag. Sponsring är enligt gällande lag tillåten i våra sändningar, men däremot inte reklam.

Kanalen klassas som en så kallad must carry-kanal som distribueras fritt via Com Hems och andra kabelnäts grundutbud. Från och med augusti 2010 måste kabelbolagen enligt Radio- och TV-lagen utan kostnad distribuera en öppen kanal kostnadsfritt i såväl det analoga som digitala utbudet. Dessutom måste bredbandsleverantörer, som sänder regelmässig IP-TV också distribuera en öppen kanal (i lagtexten benämnd: ”lokal kabelsändarförening”).

TV Eskilstuna ingår i Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige som är organisationen för landets ideella, icke-kommersiella TV-kanaler och består av cirka 25 kommuner över hela landet.